Pocetna stranica O nama Clanstvo Autoskola Servis Kontakt Aktualne novosti Lokacija Najcesca pitanja

Autoškola Auto-klub Koprivnica

B01 RASKRIŽJE S CESTOM KOJA IMA PREDNOST PROLAZA

Označuje blizinu raskrižja na kojem vozač mora dati prednsot svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi.


B02 OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE

Označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim koji se kreću cestom na koju on nailazi ili označuje mjesto prijelaza ceste preko željezničke pruge na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koji se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.


B03 ZABRANA PROMETA U OBA SMJERA

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera.


B04 ZABRANA PROMETA U JEDNOM SMJERU

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je znak okrenut.


B05 ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA OSIM ZA MOTOCIKLE BEZ PRIKOLICE I MOPEDE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima osim motocikla bez prikolice i mopeda.


B06 ZABRANA PROMETA ZA AUTOBUSE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima.


B07 ZABRANA PROMETA ZA TERETNE AUTOMOBILE

Označuje cestu ili dio cest ena kojem je zabranjen promet teretnim automobilima.


B08 ZABRANA PROMETA ZA CISTERNE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš(izuzima se gorivo u spremniku ako spremnik udovoljava uvijetima ECE).


B09 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE EKSPLOZIV ILI NEKE LAKOZAPALJIVE TVARI

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv ili lakozapaljive tvari.


B10 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari.


B11 ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo.


B12 ZABRANA PROMETA ZA TERETNI AUTOMOBIL KOJI VUČE PRIKLJUČNO VOZILO

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za teretne automobile koji vuku priključno vozilo.


B13 ZABRANA PROMETA ZA TRAKTORE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima.


B14 ZABRANA PROMETA ZA MOTOCIKLE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača.


B15 ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za mopede sa dva ili tri kotača.


B16 ZABRANA PROMETA ZA BICIKLE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle.


B17 ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE I BICIKLE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima.


B18 ZABRANA PROMETA ZA ZAPREŽNA VOZILA

Označava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima.


B19 ZABRANA PROMETA ZA RUČNA KOLICA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjenpromet za ručna kolica.


B20 ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima.


B21 ZABRANA PROMETA ZA PJEŠAKE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabaranjeno kretanje pješaka.


B22 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA ŠIRINA PRELAZI ODREĐENU ŠIRINU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna širina prelazi širinu označenu na zraku.


B23 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA VISINA PREMAŠUJE ODREĐENU VISINU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku.


B24 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA MASA PRELAZI ODREĐENU MASU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.


B25 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENO OSOVINSKO OPTEREĆENJE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onoga označenog na znaku.


B26 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENU DUŽINU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu na znaku.


B27 NAJMANJA UDALJENOST IZMEĐU VOZILA

Označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači vozila označenih na znaku moraju pridržavati.


B28 ZABRANA SKRETANJA ULIJEVO

Označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo.


B29 ZABRANA SKRETANJA UDESNO

Označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje udesno.


B30 ZABRANA POLUKRUŽNOG OKRETANJA

Označava mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje.


B31 OGRANIČENJE BRZINE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila ne smiju kretati brzinom (km/h) većom od označene na znaku.


B32 ZABRANA PRETJECANJA SVIH MOTORNIH VOZILA OSIM MOTOCIKLA BEZ PRIKOLICE I MOPEDA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda.


B33 ZABRANA PRETJECANJA ZA TERETNE AUTOMOBILE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je teretnim automobilima čija najveća dopuštena masa premašuje 3,5t zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozial osim motocikla bez prikolice i mopeda.


B34 ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CARINA

Označuje blizinu carine gdje se vozilo mora zaustaviti.


B35 ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - POLICIJA

Označava blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.


B36 ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CESTARINA

Označava blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog naplate cestarine.


B37 ZABRANA DAVANJA ZVUČNIH ZNAKOVA

Označava cestu ili dio ceste na kojoj se urađajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi osim u slučaju neposredne opasnosti.


B38 PREDNOST PROLASKA ZA VOZILA IZ SUPROTNOG SMJERA

Označuje zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera.


B39 ZABRANA ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA

Označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.


B40 ZABRANA PARKIRANJA

Označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.


B41 IZMJENIČNO PARKIRANJE

Označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje na neprane datume (dane).


B42 IZMJENIČNO PARKIRANJE

Označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne datume (dane).


B43 ZABRANJENO FOTOGRAFIRANJE

Označuje prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i sl.


B44 NAJMANJA DOPUŠTENA BRZINA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvijetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.


B45 ZIMSKA OPREMA

Označuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima.


B46 BICIKLISTIČKA STAZA

Označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima.


B47 PJEŠAČKA STAZA

Označuje posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.


B48 PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA

Označuje posebo izgrađenu stazu kojom se biciklisti i pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanj edrugim sudionicima u prometu.


B49 STAZA ZA JAHAČE

Označuje stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.


B50 OBAVEZAN SMJER

Označava obavezan smjer kojim se vozila moraju kretati.


B51 OBAVEZAN SMJER

Označuje smjer kojim se vozila moraju kretati.


B52 OBAVEZAN SMJER

Označava smjer kojim se vozila moraju kretati.


B53 OBAVEZAN SMJER

Označuje smjer kojim se vozila moraju kretati.


B54 OBAVEZAN SMJER

Označuje smjer kojim se vozila moraju kretati.


B55 OBAVEZAN SMJER

Označuje smjer kojim se vozila moraju kretati.


B56 DOPUŠTENI SMJEROVI

Označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati.


B57 DOPUŠTENI SMJEROVI

Označuju smjerove u kojima se vozila smiju kretati.


B58 DOPUŠTENI SMJEROVI

Označuju smjerove u kojima se vozila smiju kretati.


B59 OBAVEZNO OBILAŽENJE S DESNE STRANE

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku.


B60 OBVEZNO OBILAŽANJE S LIJEVE STRANE

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka i drugih objekata na kolniku.


B61 DOPUŠTENO OBILAŽENJE

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila smiju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravnje prometa i drugih objekata na kolniku.


B62 KRUŽNI TOK PROMETA

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.


O autoškoli

Novosti

Voditelj - predavanja

Učiona

Poligon

Instruktori i vozila

Kategorije

Cjenik

Najčešća pitanja

Kontakt

On-line ispiti

---Znakovi---

Opasnosti

Izričitih naredbi

Obavijesti

Za vođenje prometa

Dopunske ploče

  | aktualno   | autoškola   | servis   | članstvo   | lokacija   | o nama   | kontakt   | česta pitanja(FAQ)  .
Copyrigt (c) by Auto Klub Koprivnica 2017.